Marsz Pamięci 11 lipca 2011


XV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę


XIV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze


Pamiętamy i pamiętać będziemy...


Zdjęcie planszy z Izby Pamięci w miejscowości Leszniów pow. Brody


Konferencja naukowa 10 lipca 2008 r.


Zdjęcia z pikiety zorganizowanej przez środowiska Kresowian


Piesza Pielgrzymka Obywateli Ukrainy


13.08.2009r.