Zdjęcie planszy z Izby Pamięci w miejscowości Leszniów pow. Brody


Proszę o przesyłanie kolejnych zdjęć mówiących traktowaniu katów ludności polskiej jako ukraińskich bohaterów narodowych.

Iwona Kopańska - Konon ludobojstwo.upa@gmail.com

Zdjęcie planszy z Izby Pamięci w miejscowości Leszniów pow. Brody.
Izbę prowadzi miejscowy nauczyciel, który oprócz tej planszy umieszcza tablice pamiątkowe na domach byłych banderowców, jako bohaterów, walczących o samostijną Ukrainę.

Zdjęcie 1