XIV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze


zdjęcieByliśmy, mamy moc wrażeń.
Bardzo podobało nam się kazanie wygłoszone przez ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego. Gorzka prawda o tym, co się działo oraz o tym, co aktualnie ma miejsce. I stwierdzenie, które dla nas jest bardzo ważne - pamiętajmy, przekazujmy prawdę następnym pokoleniom, ale nie obwiniajmy całego narodu ukraińskiego. Homilię ks. Tadeusza Isakowicz - Zaleski rozpoczął słowami: - Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary.
- Pochodzę z rodziny, gdzie wymieszały się trzy narodowości: Polacy, Ormianie i Ukraińcy. I wszyscy żyli w zgodzie do czasów II wojny - opowiadał ks. Isakowicz-Zaleski.
- Niestety, nacjonalizm przyniesiony przez UPA doprowadził do straszliwych tragedii, również w rodzinach.
Jako chrześcijanie uważamy, że tylko w prawdzie i przebaczeniu jest droga do pojednania.
Kresowianie

zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3 zdjęcie 4 zdjęcie 5 zdjęcie 6 zdjęcie 7 zdjęcie 8 zdjęcie 9 zdjęcie 10 zdjęcie 11

Zdjęcia: Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy