Prapolski bastion toponimiczny w Bramie Przemyskiej i Lędzanie


Zagadnienie najdawniejszej granicy między Polską a Rusią należy do kwestii spornych i od dawna dyskutowanych