Powiat Wołowski - Magia Kresów


Wpisał: Wydz. Rozwoju, Współpracy Europejskiej, Promocji
23.11.2010

Wielu mieszkańców naszego powiatu, a szczególnie tych mających swoje korzenie na Kresach, na pewno ucieszy wiadomość, że przy bibliotece pedagogicznej został otwarty „Kącik Kresowy”.

Otwarcie „Kącika Kresowego”, czyli miejsca pełnego różnorakich publikacji o szeroko rozumianej tematyce kresowej, nastąpiło 15 listopada, w czasie seminarium „Magia Kresów”.

Spotkanie to było kolejną wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Kresowego Podkamień i Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno0Pedagogicznej w Wołowie.

Gospodarzami spotkania byli Krystyna Adaśko – dyrektor PCEiPPP oraz Henryk Bajewicz – prezes Stowarzyszenia, który wprowadził uczestników seminarium w jego tematykę. Gościem specjalnym był prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – historyk, były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji i autor wielu publikacji o tematyce kresowej. W swoim wykładzie próbował między innymi odpowiedzieć na pytanie, jak młodemu pokoleniu przekazać magię Kresów, tak aby stały się one obszarem zainteresowania także młodych ludzi. Wykład był tym samym swoistym wprowadzeniem do prezentacji filmu „Musicie zadbać o naszych zmarłych”. Zwieńczeniem seminarium było otwarcie przez starostę Macieja Nejmana „Kącika Kresowego”, gdzie zgromadzono wiele kresowych publikacji – książki, czasopisma, fotografie. Kącik powstał dzięki wsparciu m.in. Aleksandra Marii Wiśniewskiego – znawcę dziejów Kresów, który przekazał swoje bogate zbiory, Henryka Bajewicza, ale także ks. Zaleskiego0Isaskowicza czy Stanisława Nicieni, który przekazał najnowszy album o Cmentarzu Łyczakowskim. Również Starosta Maciej Nejman podarował kilka pozycji książkowych. Mamy nadzieję, że zbiory będą cały czas się bogaciły i zachęcamy wszystkich do zarówno odwiedzania, jak i tworzenia naszego kresowego kącika.


Zdjęcie 6
Henryk Bajewicz - prezes Stowarzyszenia Kresowego "Podkamień"


Zdjęcie 7
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – historyk, były rektor Uniwersytetu Opolskiego


Zdjęcie 9
Starosta Maciej Nejman przekazuje książki do "Kącika Kresowego"


Zdjęcie 8

http://powiatwolowski.pl/