Przygotowania sztuki teatralnej Teatru Nie Teraz na temat ludobójstwa OUN - UPA


Postaramy się zrobić wszystko, aby ta sztuka została wyemitowana w TVP w rocznicę ludobójstwa.

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy o rozpoczęciu pracy nad spektaklem "Ballada o Wołyniu". W ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy szereg prób już w pełnym składzie aktorskim - bowiem oprócz aktorów Teatru Nie Teraz, w "Balladzie..." wystąpi również Litwinka, studentka szkoły teatralnej, Agne Murlayte.

Na bieżąco przekazywać będziemy Państwu informacje dotyczące spektaklu.Opis spektaklu:

„Ballada o Wołyniu” - taki tytuł będzie mieć nowy spektakl Teatru Nie Teraz z Tarnowa, którego premiera planowana jest na wiosnę tego roku (w kwietniu lub maju) w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Będzie to najprawdopodobniej pierwszy w Polsce spektakl teatralny dotyczący ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich na polskiej ludności Kresów wschodnich w latach II wojny światowej.

Niestety, ani programy szkolne, ani wydawnictwa naukowe, konferencje i akademie, ani dzieła literackie, pamiętniki i świadectwa, ani coraz liczniejsze tematyczne strony internetowe, nie są w stanie zmienić niszowego charakteru wiedzy polskiego społeczeństwa o tym, co zdarzyło się kilkadziesiąt lat temu w polskich województwach – wołyńskim, lwowskim i podolskim.

Ten niezwykle trudny temat, przez cale dziesięciolecia przemilczany, a obecnie niestety wciąż zakłamywany, obchodzi jednak setki tysięcy Polaków: wciąż żyjących świadków tamtych wydarzeń, ich rodziny i ludzi zainteresowanych prawdą historyczną. Chcemy aby ta polska ZAGŁADA obchodziła dużo większą ilość naszych rodaków, bo zgodnie ze znaną sentencją: „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.” Wierzymy, że nasz spektakl może w tym choć odrobinę pomóc. Ale na pewno nie poprzez zrealizowanie kolejnej „akademii” czy publicystycznego suchego „teatru faktu”.

Teatr Nie Teraz od lat próbuje swymi spektaklami opowiadać o Wierze, Honorze i Ojczyźnie, zawsze jednak tworząc widowiska przepełnione energią teatru alternatywnego, poszukującego i charakteryzujące się własną, przez lata wypracowaną poetyką. Zawsze też sięgał do znaków, symboli i archetypów ważnych dla naszej kultury.

„Ballada o Wołyniu” swoją fabularną odsłonę opiera zasadniczo na legendarnej powieści Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje”, która swe pierwsze wydanie miała w Instytucie Literackim w Paryżu w roku 1973. Ważną informacją jest tutaj fakt, że Autor udzielił Teatrowi zgody na wykorzystywanie w spektaklu wątków swojego dzieła. W inscenizacji wykorzystane są również stare pieśni – polskie i ukraińskie. Oś dramatyczna spektaklu to równolegle poprowadzone losy trzech młodych kobiet, szykujących się na własne gody, które okażą się jednak nie czasem wesela, ale czasem śmierci. Ich drogę wyznaczają napotkane przedmioty: grzebień, szminka, lusterko, chusta, miednica i siekiera.

Świadome zderzenie udokumentowanych relacji świadków ludobójstwa z metafora teatralną jest zamierzonym działaniem Teatru, a śmierć odbijająca się krwawą pożogą zagłady w oczach młodych kobiet staje się jeszcze bardziej rzeczywista i w ten sposób daje szanse prawdzie na dotarcie do widza.

Aktorkami tego wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego będą: Ewa Tomasik i Magdalena Zbylut z Teatru Nie Teraz oraz Agne Muralyte, Litwinka, studentka Akademii Teatralnej z Wilna, która z Teatrem związała się w ub. roku w efekcie udziału w międzynarodowych warsztatach prowadzonych w Krakowie przez tarnowian.

Autor scenariusza i reżyser spektaklu – Tomasz A. Żak, wykorzystuje w tej pracy teatralnej także wspomnienia członków swojej rodziny wywodzącej się z Wołynia. Sięga także do materiałów z sesji naukowej „Zagłada. Ludobójstwo na Polskich Kresach 1939 -47", która odbyła się w roku 2008 w Tarnowie. Jej współorganizatorem był Teatr Nie Teraz, a wzięli w niej udział m.in.: Ewa Siemaszko, ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski i Roman Niedzielko z Instytutu Pamięci Narodowej. Należy dodać, że powstanie „Ballady o Wołyniu” wsparły władze Tarnowa, przeznaczając na ten projekt środki z puli przeznaczonej na dofinansowanie organizacji pozarządowych. Partnerem w tej pracy jest również Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, który z Teatrem Nie Teraz podpisał stosowną umowę o współpracy.

Premiera w warszawskim Muzeum Niepodległości otwiera już dzisiaj widoczną drogę przed spektaklem. Do teatru z różnych stron kraju już dzisiaj docierają wyrazy poparcie (czasami wręcz deklaracje konkretnej pomocy) oraz zaproszenia dla gotowego dzieła. Mówi się też o możliwości realizacji telewizyjnej tego spektaklu i jego emisji w okresie kolejnej rocznicy „rzezi wołyńskiej”, a więc w lipcu 2011 r.

Wszystko to jeszcze bardziej mobilizuje nas do pracy i tego, aby jej efekt spełnił tak istotne oczekiwania.


Teatr Nie Teraz