Oświadczenie byłych kresowian z Kudowy- Zdroju i Pogórza Sudeckiego w sprawie nadania tytułu doktora h.c Prezydentowi Ukrainy Panu Wiktorowi Juszczenko


W imieniu grupy moich krewnych i przyjaciół mieszkających w Kudowie-Zdroju i na Pogórzu Sudeckim mam zaszczyt oświadczyć, że Uchwała Rektora i Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o nadaniu tytułów doktora honoris causa Prezydentom obecnych niepodległych krajów , a wchodzących niegdyś w skład wielonarodowej I Rzeczpospolitej została przez nas przyjęta z wielkim zadowoleniem. Wyrażamy uznanie i wdzięczność władzom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za nawiązywanie do pięknych kart naszej wspólnej historii. W długiej historii, w tym miejscu Europy bywają także chwile trudne . Nie powinniśmy zapominać, że w tej wielonarodowej Rzeczypospolitej byliśmy narodem decydującym o życiu tych wielu narodów. Szczycimy się pięknymi kartami , ale powinniśmy także z pokorą brać na siebie także i zło, które mogło powstać z naszej przyczyny.

Grupa , w imieniu której składam to oświadczenie pochodzi z polskiej miejscowości na Podolu, w której urodził się i wychował ks.dr płk Józef Zator-Przytocki. Nasi ojcowie i bracia walczyli z UPA, ale nie traktujemy tego tak, że walczyli z Ukraińcami. Było bowiem wielu Ukraińców, którzy dla ratowania Polaków stracili życie z rąk terrorystów UPA. Pan Prezydent Wiktor Juszczenko jest prezydentem wszystkich Ukraińców i miejmy ufność, że ma na uwadze budowanie przyszłości. My, rodacy ks.dr płk Józefa Zatora-Przytockiego ustanowiliśmy medal imienia tego bohaterskiego kapłana i nadaliśmy temu medalowi nazwę „ Odwaga dla Przyszłości”. Mam zaszczyt oświadczyć w imieniu grupy moich krewnych i przyjaciół , że Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ta Uchwałą wykazali się Odwagą Dla Przyszłości.

Nie solidaryzujemy się z tymi , którzy protestują przeciwko nadania tytułu doktora h.c. Prezydentowi Ukrainy Panu Wiktorowi Juszczence. Podzielamy intencje jakimi kierował się Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Bronisław MJ Kamiński
Redaktor Naczelny „Pamiętnika Kudowskiego”