11 lutego 2011 roku została ogłoszona wiadomość, że do Wrocławia jedzie delegacja członków partii "Swoboda"


Szablon do pisania listów do senatorów i posłów w sprawie kandydatury G. Motyki do Rady IPN


Apel do wszystkich Organizacji Kresowych i Kombatanckich


Apelujemy o wystąpienie z listem otwartym do Senatu RP...

Dla wszystkich zainteresowanych losem Polaków na Kresach, a zwłaszcza na Litwie


Petycja w obronie polskich szkół

Zapomnij o Kresach


Dr Lucyna Kulińska

Motyka w kręgu „Łun w Bieszczadach”


Recenzja Stanisława Żurka najnowszej książki Grzegorza Motyki

Apel o składanie indywidualnych pisemnych wniosków(zgłoszeń) do IPN w Warszawie lub Oddziałów regionalnych IPN


bądź wspólnych - z członkami rodzin, sąsiadami lub znajomymi z Kresów

Apel pisarza Stanisława Srokowskiego


Buntujcie się młodzi!

REZOLUCJA z Czstochowy do Kurtyki


My, Kresowianie, zgromadzeni na XIV Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian na Jasnej Górze...

Relacja z szóstego posiedzenia Sądu Administracyjnego w Kijowie


3 lutego 2011 r.