Kresowianie składają skargę na KUL w Watykanie


Podjęta została decyzja, że skarga na Katolicki Uniwersytet Lubelski w sprawie...

Urzędnicy państwowi wycofali się z konferencji o ludobójstwie na Kresach Wschodnich


Minister Radek Sikorski na dzień przed konfrerencją o ludobójstwie polskich...

Skandal za skandalem a za tym skandalem jeszcze jeden skandal


Na Konferencję 20.05.2009 r. u Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie nie dotarli...

Dziadowskie państwo polskie


Urzędnicy państwowi zbojkotowali odbywającą się pod patronatem...

We Lwowie 12.05.2009r dokonano profanacji POMNIKA PROFESORÓW LWOWSKICH


Fragmenty przemówienia Leszka Antoszczyszyna


Protest przeciwko nadaniu W. Juszczence godności doktora h.c. KUL-u


Sprzeciw Lecha Drzewieckiego


To skandal. Jestem starym człowiekiem i wiele przeżyłem...

Wpomóżcie naszą akcję!


Ukraina przekazała dokumenty o zbrodniach NKWD dokonanych na Polakach


W dniu 3 lutego 2009 r. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekazała Instytutowi Pamięci...