Kresowianie składają skargę na KUL w WatykaniePodjęta została decyzja, że skarga na Katolicki Uniwersytet Lubelski w sprawie nadania doktoratu h. c. Wiktorowi Juszczence zostanie wysłana do księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. Kongregacja ta zajmuje sie całokształtem katolickiego systemu wychowania i oświaty, w tym też uniwersytetami katolickimi. Kopie skargi, jak i kopie protestu z podpisami kilku tysięcy osób zostaną rozesłane do innych uniwersytetów katolickich.
Nadal także zbierane sa podpisy pod protestem. Dlatego też wszystkich Czytelników i Internautów proszę o pomoc w zbieraniu dalszych podpisów, które należy wysyłać na e-mail: tadeusz@isakowicz.pl Każdy podpis jest cenny.

płk. Jan Niewiński, dowódca samoobrony w 1943 r. we wsi Rybcz na Wołyniu
ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski