Skandal za skandalem a za tym skandalem jeszcze jeden skandal22.05.2009r.

Kto w tym KRAJU RZĄDZI?
Polska to, czy już Ukraina?


Na Konferencję 20.05.2009 r. u Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie nie dotarli przedstawiciele rządu - Wojciech Tyciński, dyrektor Departamentu Kontaktów z Polonią MSZ i szef Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik.
Wielka szkoda, bo aż 80 procent pytań, jakie mieli zebrani, było skierowanych do ministra Andrzeja Przewoźnika.
Dlaczego nie przeszli?
Wycofali się z konferencji o Ludobójstwie na Polakach po interwencji ambasady Ukrainy, której nie podobał się temat spotkania oraz to, że zaplanowano wystąpienie ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego.

Kolejny skandal

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego pod naciskami Ukraińców, którzy postraszyli, ze zbojkotują Dni Lwowa we Wrocławiu, odwołał konferencję o ludobójstwie na Kresach, planowaną na 3 czerwca 2009 r.

Przedstawiam dokumenty (dla zainteresowanych – prześlę mailem):
List Radka Sikorskiego do Janusza Kochanowskiego z 19 maja.
Notatka w sprawie ustaleń z MSZ.
Notatka w sprawie z Andrzejem Przewoźnikiem.

Iwona Kopańska - Konon