Fragmenty przemówienia Leszka AntoszczyszynaTu z tego miejsca w imieniu wielu środowisk kresowych żądam, aby kłamstwo, tuszowanie zbrodni UPA, fałszowanie historii Kresów było ścigane przez prawo podobnie jak kłamstwo oświęcimskie.

3 maja na Górze św. Anny.
Fragmenty przemówienia Leszka Antoszczyszyna


Jesteśmy jednym z nielicznych narodów na świecie, który za swa tożsamość płacił najwyższą cenę.
Za to, że tutaj byliśmy Polakami( mowa o Śląsku -) mordowano nas w Dachau, Auschwitz w Gross Rosen.
Za to, że na kresach wschodnich byliśmy Polakami mordowano nas nocą, skrytobójczo.
Jednak bez względu na to gdzie to było zawsze była to zbrodnia Ludobójstwa.
Dzisiaj ofiary Dachau, Auschwitz i Gross Rosen doczekały się sprawiedliwości.
Natomiast ofiary z Wołynia i z Małopolski Wschodniej dalej wołają o prawdę.
Niemieccy oprawcy zostali nazwani po imieniu, słowa zaprzeczające niemieckiemu ludobójstwu są ścigane przez prawo jako „kłamstwo oświęcimskie”. Oprawcom ukraińskim stawia się pomniki, ukraińscy oprawcy są dzisiaj nazywani bohaterami a niemądra poprawność polityczna dopuszcza możliwość manipulacji faktami, manipulacji historią.
Tu z tego miejsca w imieniu wielu środowisk kresowych żądam, aby kłamstwo, tuszowanie zbrodni UPA, fałszowanie historii kresów było ścigane przez prawo podobnie jak kłamstwo oświęcimskie.
Dzisiaj czcząc pamięć żołnierzy z pod Góry świętej Anny oddajemy hołd wszystkim tym, którzy ponieśli ofiarę życia za to, że chcieli być Polakami.