Protest przeciwko nadaniu W. Juszczence godności doktora h.c. KUL-uPopieram protest

Na ręce Jego Magnificencji Księdza Profesora Doktora Habilitowanego
Stanisława Wilka, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a poprzez
ręce Jego Magnificencji do całej Profesury i Studentów KUL


Ukraińcy z UPA i SS Galizien moredowali ludność żydowską, polską i ukraińską. Dlatego prezydent Wiktor Juszczenko powinien przeprosić za działania ludobójcze UPA i kolaborantów faszystowskich z SS Hałyczyna.
Skandalem jest fakt, ze mieliby oni zostać uznani za kombatantów.
Dla Polaków przykładem pojednania powinno być zachowanie faszystów z partii Swoboda w Hucie Pieniackiej 28 lutego 2009r. To straszna tragedia, że w wolnej ukrainie ideologia UPA nabierała takich cech, że pogrobowcy fasystów z SS Galizien mogli przyjść na uroczystości upamiętniające mordowanie moich bliskich w Hucie Pieniackiej aby opluwać zmarłych. w żadnym cywilizowanym kraju nie ma takiej sytuacji. Nie było9 żadnych protestów z4e strony polskiej kiedy odsłaniano pomniki bandytów z UPA w Bieszczadach. gdyby takie ekscesy się pojawiły to Ukraina wzywałaby Polskę do wyciągnięcia konsekwencji wobec protestujących Polaków. Na Ukrainie faszyści z partii Swoboda bezkarnie zakłócali polskie i ukraińskie modlitwy w Hucie Pieniackiej i nikt nawet nie wypowiedział żadnych słów potępienia tych czynów.
Dlatego prezydent Juszczenko nie powinien myśleć o odbieraniu i nadaniu doktoratu honoris causa przez KUL.
Prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence powinno sie wskazać drogę do pojednania polsko- ukraińskiego poprzez przeproszenie Ormian, Polaków, Żydów, Ukraińców którzy zostali zamordowani przez bandy UPA i faszystów z SS Galizien. Najlepszym przykładem tej zbrodni były ekscesy partii Swoboda w Hucie Pieniackiej, która wzięła udział i pikietowaniu i bojkotowaniu tych uroczystych modlitw (28 lutego 2009r). Obecność bojówek ukraińskich jest na razie jedynym świadectwem i przyznaniem się do zbrodni dokonanej przez Ukraińców z UPA, SS Galizien i okolicznych ukraińskich miejscowości 65 lat temu. Prezydent Juszczenko powinien brać przykład z Polaków, którzy wskazali, że bezpośrednią przyczyną "Akcji Wisła" była zbrodnicza i agresywna polityka faszystów z UPA.

Wojciech Orłowski