Ukraina przekazała dokumenty o zbrodniach NKWD dokonanych na PolakachDziękujemy, ale czekamy na dokumentacje zbrodni dokonanych przez bandy OUN i UPA.
Iwona Kopańska - Konon

W dniu 3 lutego 2009 r. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekazała Instytutowi Pamięci Narodowej odtajnione dokumenty NKWD, dotyczące represji wobec Polaków zamieszkujących na Ukrainie w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku. Przekazanie dokumentów stało się możliwe dzięki wydaniu 23 stycznia 2009 r. dekretu prezydenta Wiktora Juszczenki o ich odtajnieniu.
Część przekazanych dokumentów zostanie opublikowana w przygotowywanej wspólnie przez archiwum IPN i archiwum SBU książce źródłowej pt.: „Wielki Terror na Ukrainie. Operacja polska 1937-1938”. Dokumenty te to informacje, doniesienia, meldunki, raporty i akty oskarżenia dotyczące założonych spraw śledczych w ramach operacji skierowanej przeciwko Polakom mieszkającym na Ukrainie w latach 1937-1938. Duża część materiałów to spisy Polaków przeznaczonych do rozpracowania i aresztowania przez NKWD.
Ponadto strona ukraińska przekazała do archiwum IPN dokumentację kilku spraw operacyjnych dotyczących represji wobec Polaków z lat 1935-1940. Materiał ten obejmuje m.in. raporty dotyczące zaporoskiego obozu jenieckiego, w tym kopię sprawozdania Ł. Berii w sprawie pracy jeńców tego obozu. Wśród przekazanej dokumentacji są także „Raporty ze zwalczania polskiego szpiegostwa” z 1935 roku, materiały na temat likwidacji polskich organizacji, a także raport kierownictwa Zarządu NKWD obwodu kijowskiego dla ludowego komisarza spraw wewnętrznych USRR „O likwidowanych agenturalnych sprawach w Żytomierzu oraz o polskiej kontrrewolucji”. Strona ukraińska przekazała również kilka dokumentów dotyczących sytuacji w obozie w Starobielsku w październiku 1939 r. Duża część przekazanych dokumentów dotyczy akcji przesiedlenia polskich rodzin z obwodów kijowskiego i winnickiego do Kazachstanu w 1936 r.