Banderowcy we Wrocławiu cd.W związku z tajemniczą wizytą radnych ze Lwowa we Wrocławiu do Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego Miasta Wrocław Paweła Czumy

W imieniu Kresowian zwrócił się dr hab. Bogusław Paź:

Uprzejmie proszę o imienną listę radnych ze Lwowa, którzy ostatnio gościli we

Wrocławiu. Prosiłbym też o podanie celu tej wizyty i ustosunkowanie się do

informacji z ukraińskiego portalu ZAXID o działalności radnych Lwowa, z którymi

władze Wrocławiautrzymują kontakty (treść podaję w polskim tłumaczeniu):

Plan reklamy społecznej opracowanej i zatwierdzonej przez Radnych miasta Lwowa

Pragnę przypomnieć przy okazji, że według śledztw prowadzonych przez piony śledcze IPN we Wrocławiu, Krakowie i Lublinie działalność ukraińskich faszystów z UON-UPA i SS-Galizien jest kwalifikowana jako ludobójstwo.

Z poważaniem
dr hab. Bogusław Paź  (kom. 698 628 555)

Do wiadomości:
- ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
- ogranizacje kresowe


Orginał pod adresem : http://zaxid.net/newsua/2011/2/4/175537/

04 lutego Komitet Wykonawczy Rady Miasta Lwowa zatwierdził listę reklamy społecznej, która będzie eksponowana we Lwowie w postaci reklam świetlnych i billboardów w 2011 roku. Wśród tematów reklamy, które zatwierdził Komitet Wykonawczy, są: "69-ta rocznica UPA" i "Rocznica attentatu (aktu terrorystycznego OUN) dokonanego przez Mikołaja Łemyka w 1933 roku". W szczególności, inicjatorem tego ostatniego jest partia "Swoboda".

Jak podkreślił sekretarz Rady Miasta Lwowa, "swobodowiec" Wasyl Pawluk, reklama społeczna we Lwowie powinna być oparte na historii Ukrainy.

Tak więc, wśród tematów reklamy społecznej w 2011 r. we Lwowie, billboardy i reklama świetlna będą prezentować "92-tą rocznicę ULR-ZUNR" w styczniu, "500 dni przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012" pojawi się w lutym, "Roman Szuchewycz - płastun (harcerz), Bohater Ukrainy","Rocznica utworzenie Dywizji "Galicja" - w marcu, "PŁAST (Harcerstwo) - przed 100-tną rocznicą", "Utworzenie Dywizji "Galicja" - w kwietniu, "Rocznicy śmierci prowydnyka OUN - UPA Jewgena Konowalca", "400 dni przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012 ", "Święto Bohaterów" (bohaterów OUN-UPA oczywiście) - w maju, "Rocznica urodzin pierwszej kobiety - nacjonalistki Oleny Pcziłki", "120 lat od dnia urodzin Jewgena Konowalca" - w czerwcu, "1 rok przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012", "Uczczenie Pamięci Ofiar II Wojny Światowej","Rocznica Bitwy po Konotopem"- w czerwcu i lipcu.

Także w lipcu lwowianie będą mogli zobaczyć na reklamach świetlnych i na billboardach: "Oni walczyli za Ukrainę" z okazji rocznicy bitwy 1 Dywizji Ukraińskiej Armii Narodowej "Galicja" pod Brodami, we wrześniu: "Rocznica urodzin B. I. Antonycza", "145 lat od narodzin Hruszewskiego", "Hajda do PŁASTU", we wrześniu-październiku: "200 dni przed Euro 2012", w październiku: "Rocznica attentatu popełnionego przez bojownika OUN Mikołaja Łemyka w 1933 roku", "Święto Opieki Najświętszej Matki Boskiej (rocznica powstania UPA)", "69-ta rocznica powstania UPA", "Rocznica śmierci Lwa Rebeta" (członka Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej i jednego z głównych ideologów OUN),"Niezwyciężona UPA", w październiku i listopadzie "93-a rocznica ZUNR", w listopadzie i grudniu: "78-a Rocznica Wielkiego Głodu w latach 1932-1933".

Ponadto, w grudniu, będzie prezentowana reklama społeczna: "Rocznica urodzin Stepana Bandery".

Również w trakcie roku na billboardach i reklamach świetlnych we Lwowie zostaną umieszczone reklamy społeczne poświęcone państwowym i zawodowym świętom, promowaniu zdrowego stylu życia, akcji antyaborcyjnej a także sztuce, kulturze i edukacji.

Ile pieniędzy zostanie wydanych na takie reklamy, Wasyl Pawluk w chwili obecnej nie potrafił odpowiedzieć. Niezbędna kwota powinna zostać określona w budżecie rozwoju na 2011 rok, który radni rozpatrzą 17 lutego.

Przypomnijmy, attentat na sowieckiego konsula we Lwowie jako reakcja i znak protestu przeciwko Wielkiemu Głodowi na Ukrainie w latach 1932-1933 przeprowadził 21 października bojownik OUN Mykoła Łemyk, zabijając w Konsulacie specjalnego pełnomocnika NKWD Oleksego Majłova.