"Tarnoszyn w ogniu" Tadeusz Wolczyk


Tytuł: Tarnoszyn w ogniu
Autor: Tadeusz Wolczyk
Wydawca: Drukarnia Mariana Litwiniuka w Chełmie
Wydanie: drugie poprawione i uzupełnione Rok: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 116 stron
ISBN: 8978-83-928513-1-8

Dokonana w marcową noc 1944 roku przez bandytów z
Ukraińskiej Powstańczej Armii na Bogu ducha winnych
Polakach ze wsi Tarnoszyn na Zamojszczyźnie, nie doczekała
się do tej pory gruntowniej szego zapisu historyków. Po raz pierwszy w tej sprawie pojawia się dokument napisany przez człowieka, który jako dziecko przeżył tarnoszyńskie piekło. Tadeusz Wolczyk, dziś emerytowany oficer Wojska Polskiego, przez trzydzieści lat gromadził dokumentację martyrologii polskiej części swojej wsi, Tarnoszyna. Zapisywał relacje tych, którym cudem udało się ujść ukraińskiej siekiery czy noża. Jak sam powiada - szperał w swojej i cudzej pamięci, aby zostawić ślad nieobojętny z tamtych wydarzeń.

Autor tego niezwykłego pamiętnika nie jest nieprzyjacielem Ukraińców. Znajdziecie tu słowa sprawiedliwego szacunku dla tych, którzy do dzikiej zbrodni ręki nie przyłożyli, a nawet ponieśli śmierć za pomoc okazaną Polakom.

Tadeusz Wolczyk jest więc kronikarzem wiarygodnym. Stworzył dokument wstrząsający. Przy jego lekturze powraca natrętne pytanie - dlaczego? Dlaczego stało się tak między dwoma bratnimi narodami?

Zachęcam do poznania książki, utwierdzającej nas w przekonaniu o tym, że są czyny niegodne, za które przebaczyć trzeba, ale zapomnieć o nich nie wolno."
Zdzisław K.

Tarnoszyn w ogniu

"Kresowianie na Śląsku Opolskim" pod redakcją Marii Kalczyńskiej


Człowiek nigdy się od tego urzeczenia ziemią
nie wyzwoli choć chciałby, ale wraca tam snem,
marzeniem, myślą i rozmową…
Tadeusz Chciuk- Celt

Kresowianie na Śląsku Opolskim doczekali się
swojej monografii

Dzięki współpracy licznych opolskich instytucji oraz ludzi
nauki i kultury, pod patronatem Marszałka Województwa
Opolskiego i Rektora Politechniki Opolskiej ukazała się praca zbiorowa
KRESOWIANIE NA ŚLĄSKU OPOLSKIM.

Monografia jest kompendium unikatowym.
Opowiada o powojennych losach mieszkańców Opolszczyzny o rodowodzie
kresowym. Zapoznaje z ich wyjątkowym, duchowym dziedzictwem, przyczynia się
do popularyzacji wiedzy o wielokulturowym dorobku Śląska Opolskiego.

W zawartości znalazły się 54 teksty autorstwa 48 osób, wśród których są
badacze wielu dziedzin nauki oraz popularyzatorzy i kronikarze, a także świadkowie
opisywanych wydarzeń często o wielopokoleniowym kresowym rodowodzie.
Książka adresowana jest do Kresowian i do tych wszystkich, którzy żyjąc od
wieków na śląskiej ziemi, przyjęli tych niegdyś nowych, a dziś już dobrze znanych
wszystkim sąsiadów zza Buga.

[…] Wartość merytoryczna, oryginalność i wielość unikatowych wątków zadecyduje, że
książka nie pozostanie bez czytelniczego odbioru, trafiając nie tylko do naukowego obiegu.
Wywoła zapewne spory i dyskusje w gronie antropologów kultury, etnologów, historyków i
innych badaczy zajmujących się problematyką kultury i tożsamości społeczności lokalnych.
Pojawienie się tego studium jest nowym wyzwaniem dla badaczy ponieważ rozpatrywana
w nim problematyka jest znacznie szersza niż standardowa historiografia. Lektura tego
wielotematycznego dzieła zrodzi wiele nowych pomysłów badawczych i edytorskich […].
Rec.: Dr hab. Antoni Kuczyński

Książkę można zamawiać w Oficynie Wydawniczej Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 3
e-mail: oficyna@po.opole.pl
Tel: 77 4006 307; 77 4006 257
Uroczysta promocja planowana jest 10.10.2011r. w UMWO na Ostrówku

Kresowianie na Śląsku Opolskim, red. naukowa: Maria Kalczyńska, Krystyna Rostocka i Elżbieta Trela-Mazur,
oprac. edytorskie Zbigniew Korzeniowski, Łukasz Michniewicz, Opole: Politechnika Opolska, przy współudziale
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Oddział w Opolu, Opole
2011, 390 [2] s., il. fot., mapy, rys., tab., wykr., indeksy, Sum., 29 cm; dodatki.: płyta CD, okol. pocztówki.

W imieniu wydawcy - rozpowszechnianie informacji mile widziane.
Z poważaniem
Wiesław Tokarczuk

Kresowianie na Śląsku Opolskim

Adam Tomasz Witczak "Nazwa ONR po roku 1989"


Polecam przeczytanie artykułu, można go przeczytać klikając
na linka -> CZYTAJ ARTYKUŁ

„Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – Religia – Etos” pod redakcją prof. Bogumiła Grotta


Krakowskie wydawnictwa naukowego NOMOS 2010 r.
Szczególnie polecam rozdziały:
Bogumił Grott, Nacjonalizm Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jako faszyzm
Bogumił Grott, Nacjonalizm ukraiński w Cerkwi greckokatolickiej i jego praktyka dyskryminacji Polaków i polskości w latach II Rzeczypospolitej
Bogumił Grott, „Ojczysta Ukraińska Narodowa Wiara” jako nacjonalistyczny ruch neopogański
Bogumił Grott, Wiktor Poliszczuk – zmarły badacz nacjonalizmu ukraińskiego

Z recenzji prof. Wojciecha Kaute


Praca zbiorowa pod redakcją Bogumiła Grotta jest książką monumentalną, a w dodatku unikatową. Zawiera 29 tekstów na tematy związane z różnymi odmianami nacjonalizmu w różnych krajach, zarówno europejskich jak i azjatyckich, co jest w naszej literaturze nowością – by nie rzec – egzotyką. [...] Mnie jako czytelnika i recenzenta książka ta utwierdza w przekonaniu, że podjęto w niej tematykę, która skłania do wielu ważnych refleksji. Uświadamia, że nacjonalizmy mają wiele „twarzy”, i że trzeba się zagadnieniu bliżej przyjrzeć. Winni do niej sięgnąć historycy myśli społecznej, politolodzy i socjologowie.


Z recenzji prof. Mariana Malikowskiego

Prezentowany zbiór jest niewątpliwie jedną z najlepszych pozycji poświęconych zagadnieniom nacjonalizmu jakie ukazały się na przestrzeni ostatnich lat. Nie umniejszając nikomu, tak wybitni znawcy tematu pośród autorów jak prof. Bogumił Grott, prof. Jacek Bartyzel, prof. Rafał Łętocha, dr Jarosław Tomasiewicz są gwarancją rzetelności, a ich dorobek mówi sam za siebie. Warto przeczytać, warto rozmawiać, warto wyciągać wnioski. (WT)


recenzja_urbankowski_Page_1.jpg recenzja_urbankowski_Page_2.jpg recenzja_urbankowski_Page_3.jpg recenzja_urbankowski_Page_4.jpg recenzja_urbankowski_Page_5.jpg

Recenzja Bohdana Urbańskiego pt."Przyjrzeć się fundamentom kultury" zamieszona w Niezależnej Gazecie Polska - Nowe Państwo Nr 6/2001, s. 64-68, do ściągnięcia w formacie PDF -> KLIKNIJ ABY POBRAĆ


Książka do kupienia bezpośrednio u Wydawcy lub w dobrych księgarniach na terenie całego kraju.

Różne oblicza nacjonalizów


Recenzja książki Stanisława Srokowskiego "Ukraiński kochanek"


Stanisław Srokowski, poeta, prozaik, dramaturg i krytyk literacki, urodził się w miejscowości Hnilcze koło Podhajec (ówczesne województwo tarnopolskie) i mimo że opuścił Kresy jako dziecko, wraca do nich w swojej twórczości nader często. Odpowiedzialnie i odważnie dotyka jednej z najboleśniejszych kart historii tej ziemi w swoich wierszach, opowiadaniach i powieściach. W ten nurt wpisuje się także powieść Ukraiński kochanek.

(…) tutaj wszystko jest pomieszane. Niby jasne, wyraźne, ale i pomieszane, skłębione w sobie.*


Akcja toczy się na Pokuciu, w wiosce, jakich wówczas było wiele, wiosce zamieszkiwanej od pokoleń przez rodziny mówiące po polsku, ukraińsku, hebrajsku. Towarzyszymy losom głównej bohaterki Kasi, przyglądamy się jej marzeniom, lękom i pragnieniom naiwnym, gdy ma naście lat, i dojrzałym, gdy jako dorosła kobieta wplątana zostaje przez historię w zawieruchę wojenną. Lwia część tej liczącej pięćset stron książki poświęcona jest opisowi pracowitego, ale zgodnego, niemal sielankowego życia mieszkańców Kresów. Dzięki wspomnieniom matki Kasi, Anny, czytelnik przemierza ulice, place, gmachy tętniącego życiem przedwojennego Lwowa, zagląda do teatru, kafejek i na Uniwersytet, poznaje znakomite, historyczne postacie, tworzące ówczesne elity stolicy zachodniej Ukrainy, odnajduje pokryty patyną klimat życia towarzyskiego, naukowego i kulturalnego tego niezwykłego miasta. Przyjaźń Kasi z Żydówką procentuje opisami Drohobycza i działalności jego znakomitego mieszkańca – Brunona Schulza. Przywołane są obrazki z Kołomyi i Stanisławowa, opisywane barwnie, z detalami, jakby w obawie, by nie zginęły.

Podróże, listy od przyjaciół i krewnych, wspomnienia bohaterów powieści stwarzają okazję do zaprezentowania barwnego, wielokulturowego obrazu Kresów, zamieszkiwanego głównie przez Polaków, Ukraińców i Żydów, ale z domieszką krwi Bojków, Łemków, Hucułów, Rumunów, Czechów, Słowaków, Węgrów, Tatarów, Ormian, Greków, Karaimów, Turków, Niemców, Rusinów, Wołochów. Największy tygiel narodowościowy Europy, który – jak mocno podkreśla autor – istniejący od sześciuset lat właśnie odchodzi w przeszłość. Na jak przegniłych fundamentach fałszywej symbiozy tkwiący, miała pokazać II wojna światowa.

Wtikajty Lachy z Ukrainy! To nasza zemla!

Znający wcześniejszą twórczość Srokowskiego czytelnik „Ukraińskiego kochanka” czeka na nieuchronność zdarzeń, do której jest powoli przygotowywany. Niejako wstępem do nich stają się opisy wielkiego głodu na Ukrainie sowieckiej. Autor nie szczędzi czytelnikowi drastycznych opowieści, ukazując ludzką nienawiść i zezwierzęcenie.

Bohaterka ma przyjaciół wśród Żydów, Karaimów i Ukraińców. Z napięciem śledzimy ich tragicznie splątane losy w latach okupacji sowieckiej, potem wojny z Niemcami i terroru band UPA. Wojna pozbawia jednych majątków, rodzin, życia, drugich – honoru i godności. Wojna to sprawdzian przynależności narodowej, lojalności wobec wyznawanych dotąd wartości i idei, to weryfikacja człowieczeństwa. Szlachetne czyny przeciwstawiają się zdradzie. Zadawniona nienawiść wplątana w politykę i religię przybiera realne kształty wrogiego Polakom ukraińskiego nacjonalizmu. Autor i tu nie wzdraga się przed przytaczaniem makabrycznych faktów i opisów okrutnych tortur w myśl zasady włożonej w usta jednego z bohaterów: „Wiedzieć, przede wszystkim wiedzieć”.

Mimo to, mimo całego zła szerzącego się naokoło, obok zdziczenia ludzkiej natury i przykładów barbarzyństwa, pojawia się dobro i heroizm, szlachetność i ofiarność. Sporo miejsca autor poświęca miłości i jej niszczącej z jednej, a budującej z drugiej strony sile, miłości w różnym wymiarze. Miłość do ojczyzny, do mężczyzny życia, miłość nieodwzajemniona prowadząca do obłędu, miłość do wroga narodu, miłość silniejsza niż czas. Miłość do drugiego człowieka. W polskich domach ukrywani są Żydzi, pielęgnowani rosyjscsdy żołnierze, a mąż Kasi, Mitia, przeprowadza ludzi przez granicę.

To właśnie Mitia poddany zostanie najcięższej próbie. Kaptowany przez UPA dla sprawy samostijnej Ukrainy , której idei nie rozumie, ożeniony z Polką, staje na rozdrożu wobec danego mu przez ukraińskich „współbraci” makabrycznego ultimatum. I to on płaci najwyższą cenę.

Musimy pamiętać każdy ich krok, by się później nie wyparli tego ludobójstwa przed światem. By nie kłamali.

Srokowski nie ucieka od żadnego, nawet niewygodnego tematu. Rzetelność to największy atut książki. Autor przybliża czytelnikowi Kresy z ich całą wielokulturowością i barwnością, niepowtarzalnym klimatem. W dialogach pojawiają się języki ukraiński i rosyjski, całkowicie przez czytelnika zrozumiałe, jakby dla podkreślenia bliskości narodów. Sporo miejsca zajmują opisy strojów ludowych, obrzędów, rytuałów i tradycyjnych zwyczajów. Przytaczane są pieśni.

Słabszą stronę książki dostrzegam w rysie psychologicznym bohaterów, po którym autor prześlizguje się, nie docierając do głębszych pokładów. Matka Kasi, Anna, egzaltowana i tęskniąca za światem pełnym blichtru i przepychu oraz ojciec Kasi praktyczny, pracowity przypominają nieco państwo Niechciców z powieści Marii Dąbrowskiej. Piękny język powieści często razi nienaturalnością w dialogach. Książkę warto jednak przeczytać - dla pytań o sens działania pojedynczego człowieka wplątanego w wielką historię, pytań o potęgę uczuć, o prawdę, o pamięć. W usta księdza autor włożył następujące memento: „(…) nie możemy się cofnąć i stchórzyć przed prawdą. Nie możemy utracić ducha. Prawda bywa bolesna i gorzka, jednak nie wolno przed nią uciekać, nawet, gdy jest najczarniejsza. Bo tylko wtedy, gdy wiemy, jaka ona jest, możemy się z nią uporać. Bo inaczej załamiemy się, pogrążymy w rozpaczy i nie przygotujemy do życia następnych pokoleń. (…) Poza prawdą istnieje tylko świat obłudy, cynizmu i zła.”

*Cytaty pochodzą z powieści „Ukraiński kochanek”.
Srokowski Stanisław, Ukraiński kochanek. Wyd. ARCANA, Kraków 2009.

Mariola Kruszewska

Recenzja książki Stanisława Srokowskiego "Zdrada"


Po przychylnym odbiorze „Ukraińskiego kochanka” Stanisław Srokowski zdecydował się kontynuować wątek rozpoczęty w tej powieści. Dopisał ciąg dalszy losów bohaterów zamieszkujących Kresy Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, losów jednostek tragicznie wplątanych w krwawą historię tych ziem.

Na naszych oczach rozsypuje się, pęka i tonie w mroku nasz świat. Kresy giną. Nadchodzi czas barbarzyńców. *

O ile „Ukraiński kochanek” roztacza przed czytelnikiem na pierwszych kartach niemal sielankowy obraz pracowitego, zgodnego życia sąsiadów różnej narodowości na tle pięknej, barwnej krainy, „Zdrada” wprowadza czytelnika od razu w piekło wojny, i to wojny w jej najbardziej krwawej, bezwzględnej, okrutnej postaci. To początek końca świata Kresów. Przez rodzinną wioskę bohaterów położoną gdzieś na Pokuciu przetaczają się wojska niemieckie i sowieckie. Terror skutkuje aresztowaniami, wywózkami na Sybir albo w głąb Rzeszy, eksterminacją - w pierwszej kolejności Żydów.

Wielkość nie tkwi w zwycięstwie, ale w postawie, w wyborze.

Srokowski na kartach powieści kreśli budujące przykłady poświęcenia zwykłych ludzi, którzy z narażeniem życia ukrywają – to chyba najlepsze określenie – swoich bliźnich. Są nimi przede wszystkim Żydzi, ale także radzieccy i niemieccy żołnierze. Płacą za ten heroiczny, ludzki odruch najwyższą cenę.

Ale to nie sowiecka ani niemiecka napaść budzi w mieszkańcach Kresów największą trwogę. Gros miejsca w swojej powieści poświęca autor konfliktowi nacji od wieków żyjących obok siebie: Polaków i Ukraińców. Dotyka kwestii dziś relatywnej w stosunkach tych dwóch państw, opisując ją rzetelnie, podpierając się obficie cytowaną dokumentacją (listy, relacje świadków, artykuły). Nie waha się wyrażać własnego zdania w sprawach drażliwych, jak choćby w kontrowersyjnej kwestii wspierania ukraińskiego nacjonalizmu przez greckokatolickiego arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego.

Boję się pomyśleć, co się stanie za kilka czy kilkadziesiąt lat, gdy świat zamknie oczy i zażąda „Oszczędźcie nam tych okrucieństw”. Opowiadanie dziejów to nasz święty obowiązek.

Autor nie daje czytelnikowi ani chwili na ochłonięcie. Niepokój towarzyszy mu do ostatniej linijki tekstu. Srokowski nie szczędzi naturalistycznych opisów wyszukanych sposobów mordowania przez siepaczy z UPA bezbronnej ludności polskiej, epatuje makabrycznymi obrazami bestialstwa i zezwierzęcenia ze szczegółami, jakby chciał tą metodą dotrzeć do najgłębszych pokładów wrażliwości i tam odcisnąć je na zawsze. Wiele miejsca poświęca autor okrutnemu losowi Żydów i Ormian. Oddaje sprawiedliwość tym z Ukraińców, którzy w obliczu zagłady Polaków mieli odwagę stanąć po ich stronie.

Podczas lektury „Zdrady” rodzą się pytania o człowieczeństwo, siłę nienawiści, granice okrucieństwa i sens zadawanego cierpienia. Czytelnikowi nie pozostawia się złudzeń – morze wylanej krwi na nic się zda, ból pozostanie tylko bólem, poświęcenie nie okupi niczego poza honorem. Pozostaje wiara, że hekatomba ofiary nie będzie zapomniana. I po to powstała ta książka. Ku pamięci i ku przestrodze. Żądzę odwetu we współczesnych politycznych warunkach należy przekuć w cześć dla pomordowanych. Znajduje potwierdzenie prawda, że stosunek żyjących do tych, którzy odeszli, jest częścią kultury każdego społeczeństwa i narodu.

Za nami cienie naszych dziadów i pradziadów. I one upominają się o prawdę.

*Cytaty pochodzą z książki „Zdrada”
Srokowski Stanisław, Zdrada. Wyd. ARCANA, Kraków 2009.

Mariola Kruszewska

„Ślepcy idą do nieba” Trudna prawda o Kresach

Stanisław Srokowski

Stanisław Srokowski opowiada w swoich książkach o wielkości
i dramacie polskich Kresów. Nakładem wydawnictwa Arcana
wchodzi na rynek jego nowa powieść. Autor podąża w niej
śladami wolności i prawdy… Srokowski opowiadał już trudną
prawdę o Kresach w takich książkach jak „Duchy dzieciństwa”,
„Repatrianci”, „Nienawiść” (wyróżniona nagrodą
im. Mackiewicza), „Ukraiński kochanek” i „Zdrada”. Jego
najnowsza powieść to historia człowieka, przeciwko któremu
sprzysiągł się świat, ludzie i los. Pozwala lepiej zrozumieć
zafałszowaną historię. Polskie Kresy jawią się w niej w nowym,
odkrywczym świetle.

Stanisław Srokowski
„Ślepcy idą do nieba”
Arcana, Kraków 2011

mm/ Agencja Literacka

OUN-UPA. Z kim i przeciw komu walczyli


Album „Świat Kresów”

Do nabycia w księgarni Domu Spotkań z Historią

Świat Kresów, Tomasz Kuba Kozłowski, Danuta Błahut-Biegańska, Warszawa 2011,
Dom Spotkań z Historią i Ośrodek KARTA, 260 str., oprawa
twarda, płócienna, 30,5 x 23,5 cm, rozkładane panoramy miast:
Stanisławowa, Lwowa i Borysławia, cena 88 zł. W 10 rozdziałach
(Od Inflant po Podole; Tygiel narodów, religii i kultur; Wieś; Dwór,
pałac, zamek; Miasteczko; Zdrój i letnisko; Miasto; Szkoła
i wychowanie; Wojsko; Okruchy Kresów) zawarte zostały
reprodukcje blisko 800 obiektów z kolekcji Tomasza Kuby
Kozłowskiego (zdjęć, pocztówek, wydawnictw, druków ulotnych
i reklamowych, dokumentów, archiwaliów, map, antyków,
przedmiotów codziennego użytku, pamiątek osobistych, odznak,
medali…). Orientację i wyszukiwanie ułatwiają trzy indeksy: nazw
geograficznych, nazwisk oraz fotografów, zakładów fotograficznych
i nakładców.

Album

OUN-UPA. Z kim i przeciw komu walczyli

Witalij Maslowskyj

Stowarzyszenie Patriotów Sewastopola prezentowało
8 lutego 2011 roku książkę "OUN-UPA. Z kim i przeciw
komu walczyli"

Czytaj więcej...

OUN-UPA. Z kim i przeciw komu walczyli

OUN-UPA. Z kim i przeciw komu walczyli

Zbrodnie OUN-UPA

Józef Wyspiański
Pobierz ->TUTAJ

Zbrodnie OUN-UPA

Skrawek piekła na Podolu
Huta Pienicka, Hucisko Brodzkie

Sulimir Stanisław Żuk

Skrawek piekła na Podolu

Holocaust po banderowsku

Edward Prus

Holocaust po banderowsku

Taras Czuprynka

Edward Prus

Taras Czuprynka

Banderomachia

Edward Prus

Banderomachia

Nienawiść

Stanisław Srokowski
Wydawca: Prószyński i S-ka

Nienawiść

Zdrada

Stanisław Srokowski
Wydawca: Arcana

Zdrada

Samotność

Stanisław Srokowski
Wydawca: Prószyński i S-ka

Samotność

Gdy brat staje się katem

K. Lubieniecka - Baraniak
Wydawca: Fundacja Nasza Przyszłość

Gdy brat staje się katem

Kresowa księga sprawiedliwych
1939-1945


Romuald Niedzielko
Wydawca: IPN

Kresowa księga sprawiedliwych

Jestem człowiekiem Kresów


Rozmowy z K. Dębskim
Wydawca: PWM

Jestem człowiekiem Kresów

Szatańskie igrzysko


Edward Prus
Wydawca: Nortom

Szatańskie igrzysko

SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?


Edward Prus
Wydawca: Nortom

Patrioci czy zbrodniarze?

Samoobrona Polaków na Kresach
południowo - wschodnich II RP
w latach 1939-1946


S. Jastrzębski
Wydawca: Nortom

Samoobrona Polaków na Kresach

Płonące Kresy


Damian Markowski
Wydawca: Rytm

Samoobrona Polaków na Kresach

Terroryzm na Podolu zachodnim


"Oba wydania 'Terroryzm na Podolu' zostały szybko
wyczerpane. Postanowiłem więc po pięciu latch od
ukazania się ostatniego wydania tej książki, opracować
wydanie trzecie, w którym zamieszczam rozdział
dotyczący Exodus - wypędzenia do Polski Centralnej i na
Ziemie Zachodnie pozostałych przy życiu Polaków,
zamieszkujących Podole od niepamiętnych czasów."
Władysław Kubów

Terroryzm na Podolu zachodnim

UPA w Bieszczadach


Autor ukazał zbrodniczą działalność nacjonalistów
ukraińskich w Bieszczadach w latach 1939-1948. Ta piękna
kraina - od czasów piastowskich należąca do Polski - obficie
spłynęła krwią jej mieszkańców w latach II wojny światowej,
a nawet po jej zakończeniu. Stanisław Żurek wiele lat zbierał
dokumenty i materiały na temat zbrodni nacjonalistów
ukraińskich w tym rejonie, którzy w okrutny sposób
wymordowali ponad 1800 Polaków oraz wspólnie z Niemcami
prawie wszystkich Żydów. Dopiero przeprowadzona w
1947 roku operacja "Wisła", powstrzymała zbrodnie
ludobójstwa w Bieszczadach.
wydawnictwo: Nortom, 2007

W 2010 roku ukazało się drugie uzupełnione wydanie książki wydawnictwa Nortom.

UPA w Bieszczadach


W XX wieku w Europie
torturowano za wyznanie
rzymskokatolickie


W XX wieku w Europie

Z Przebraża na Wołyniu do Opola


Anny Kownackiej - Góral

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja
pt." Z Przebraża naWołyniu do Opola" autorstwa Anny
Kownackiej - Góral. Pozycja godna uwagi. Autorka opisuje
swoje dzieciństwo, koszmar wojny (dwie okupacje), ciągłe
ucieczki, głód, poniewierkę, jednym słowem okrutny los jaki
zgotowali ludzie ludziom. Patrzy na to oczami szybko
doroślejącego dziecka. W odróżnieniu od wielu innych
publikacji poruszających ten tak trudny temat, autorka poświeca znaczną część opowieści swojej podróży w nieznane (1945r) oraz pierwszym chwilom na tzw Ziemiach Odzyskanych. Na szczególną uwagę zasługują rozważania autorki dotyczące czasów współczesnych. Tytuły poszczególnych rozdziałów mówią same za siebie: Walka z wiatrakami, Na próżno, Żeby Polska była Polską.

Z Przebraża na Wołyniu do Opola

Kalendarz 'Świat Kresów' na 2009 rok


Informujemy, że ukazał się kalendarz "Świat Kresów" na
2009 roku wydany przez Dom Spotkań z Historią.
Przepraszamy za opóźnienie i mamy nadzieję, że mimo
wszystko spotka się z Państwa życzliwym odbiorem.
Znajdą w nim Państwo ponad 60 widoków, przedmiotów
i pamiątek z Kresów - z Berezowa koło Kołomyi, Borysławia,
Chodkowiec na Wołyniu, Drohobycza, Gródka
Jagiellońskiego, Horodenki, Horodziek na Nowogródczyźnie,
Jaworowa, Kropiwnika nad Stryjem, Krzemieńca, Kulikowa, Lwowa, Niemenczyna, Podola, Pokucia, Porzecza na Polesiu, Sławska, Stanisławowa, Stolina, Tarnopola, Wilna, Włodzimierza Wołyńskiego, Zaleszczyk, Żabiego, znad Czeremoszu i Naroczy. Ikonografii towarzyszy informacja o uruchomionym w DSH nowym programie pn. Warszawska Inicjatywa Kresowa oraz tekst "Okruchy Kresów". Korzystając z okazji, zapraszamy na organizowane przez nas spotkania, pokazy filmowe, prezentacje i wystawy.

Kalendarz o rozmiarach 48 cm x 34 cm kosztuje 15 złotych i jest do nabycia w księgarni Domu Spotkań z Historią.

Księgarnia Domu Spotkań z Historią jest czynna od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 18.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 11.00 - 17.00
Tel. (48 22) 827 67 52, faks. (48 27) 827 67 51, e-mail: ksiegarnia@dsh.waw.pl

Kalendarz 'Świat Kresów'

Zbrodnie bez kary


Łukasza Kuźmicza

Zbrodnie bez kary

Wykłady


Wykład pani Ewy Siemaszko podczas sesji naukowej o rzezi na Kresach
LINK

Wykład dr Lucyny Kulińskiej podczas sesji naukowej o rzezi na Kresach
LINK

Ukraiński kochanek

Stanisława Srokowskiego


Ukraiński kochanek

Milczenie.
Przemilczanie - znane i nam, teraz…
Nie drażnić sąsiada, zapomnieć, milczeć.
Polityka ważniejsza.
Cicha zgoda na stawianie pomników mordercom Polaków,
nazywanie ulic, wypaczanie historii.
„Ukraiński kochanek” Stanisława Srokowskiego to kolejna
bardzo ciekawa ksiązka tego autora.
Polecam wszystkim, młodym i starym. Kresowiakom i tym, którzy o tragedii kresów nic nie wiedzą.
Wspaniała wycieczka po pięknym przedwojennym Lwowie, wędrówka po naszych dawnych Kresach, sporo historii, tej prawdziwej, nie podawanej w podręcznikach szkolnych.
Historii, o której milczano i milczy się nadal.
Wielka miłość.
Oni są tacy szczęśliwi!
Ona jest taka szczęśliwa!
Ludzie mówią straszne rzeczy, ale to nie może być prawda.
Anna nie wierzy, Mitia nie wierzy.
Żaden człowiek nie może być aż tak zły.
Jak trudno uwierzyć w człowieka "bestie"!
To nie może być prawdą.
Bohaterowie milczą.
Anna nie powtarza tego, co usłyszała od kuzyna, Mitia milczy o rozmowie z wójtem, pobycie w obozie szkoleniowym UPA.
Nie ranić słowem, nie denerwować, nie siać niepokoju.
Mitia nie wykonuje otrzymanego zadania, bo nie uwierzył, ze można takie polecenie wydać a co dopiero wykonać.
Wyjechać? Uciekać?
Zostawić ziemie, Żydów, których ukrywają?
Milczą. Milczeniem chcą ochronić spokój tych, których kochają.
Ocierając łzy gorąco zachęcam do przeczytania książki.
Przeczytajcie. Przemyślcie.

Milczą nasze władze, milczy Sejm, sejmiki wojewódzkie.
Nam milczeć nie wolno!
Panie Stanisławie, DZIĘKUJĘ.

Iwona Kopańska - Konon

Gorzka Prawda
Zbrodniczość OUN-UPA


Wiktor Poliszczuk

Gorzka Prawda

Wojsko polskie
a bandyci z UPA


Edward Gross

Bandyci z UPA

Wspomnienia z Kresowej Osady Kościuszkówki na Podolu


Stanisław Rakowski

Wspomnienia

Zbrodnie ukraińskiej powstańczej armii


Edward Gross

Zbrodnie

Podkamień
Apokaliptyczne wzgórze cz.I


Z. Iłowski, S. Iłowski

Pokamień cz.I

Podkamień
Apokaliptyczne wzgórze cz.II


Zbigniew Jan Iłowski

Pokamień cz.II

Tragedia Podola


Edward Gross

Tragedia Podola

Możemy wszystko przebaczyć,
nie wolno nam niczego zapomnieć.
Dzieje Podkamienia i okolic
od maja 1943 r do maja 1944 r.


Czesław Adam Świętojański
Aleksander Maria Wiśniewski
Wołów - Jawor 1965 - 1994

Dzieje Podkamienia

Kresowe dzieje podolskich wsi
Wołochy, Ponikwa i Hucisko Brodzkie
(1938-1944)


Edward Gross

Dzieje Podkamienia

Nieukarane zbrodnie SS-GaLIZIEN
z lat 1943-1945


Chodaczów Wielki
Huta Pieniacka, Podkamień
Wicyń i inne miejscowości

Aleksander Korman
Koło Lwowian
Londyn 1990

Dzieje Podkamienia

Fatum wschodnich Kresów


Zbigniew Teplicki
Dom wydawniczy Bellona

Dzieje Podkamienia