List do Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wrocławia


14 VII 2011 r.

List otwarty do Posła na Sejm RP Marka Rząsy


27 III 2011 r.

List do Grażyny Wereszczyńskiej dotyczący odpowiedzi z dnia 31.01.2011 r.


26 II 2011 r. Bielsko - Biała

List Światowego Kongresu Kresowian do Premiera Donalda Tuska


W związku z brakiem reakcji władz polskich na neobanderowskie i antypolskie wystąpienia we Lwowie

List do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Wrocław, 4 II 2011 r.

List do Redaktora Naczelnego Gazety Polskiej


3 II 2011 r.

Protest Kresowego Ruchu Patriotycznego w sprawie kandydowania Grzegorza Motyki do Rady IPN


2 II 2011 r.

List do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall


Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa...

List do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego


30 I 2011 r.

List do Małgorzaty Kidawa-Błońskiej dotyczący wyboru nowego prezesa IPN


23 I 2011 r.