Kresowianie do Schetyny


List protestacyjny i doniesienie w sprawie rajdu im. Bandery...

List Otwarty Do Władz Rzeczypospolitej Polskiej


Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich w Przemyślu jako organizacja...

List do Ministra Grzegorza Schetyny


Sprzeciw wobec faktu dopuszczenia do przebiegu trasy rajdu: „Europejskimi Śladami Stepana Bandery”


List Anny Pańczuk do Radosława Sikorskiego Ministra Spraw Zagranicznych


List otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych


Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana w bulwersującej ostatnio opinię publiczną sprawie przejazdu...

Odpowiedź na mój list Naczelnika Wydziału Komunikacji i Promocji Biura Ministra MSWiA


List otwarty do ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka


Jako żywo zainteresowany sprawami Kresów II Rzeczypospolitej uważam, że...

List otwarty


Na ręce Jego Magnificencji Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Stanisława Wilka...

List do ks. Kardynała Stanisława Dziwisza


Od pewnego czasu Eminencja jest „obdarzany” listami, których celem jest dyskredytacja drogiego kresowianom...