List do ks. Kardynała Stanisława Dziwisza


Ośmielam się napisać do Waszej Eminencji, ponieważ zapoznałem się z treścią listu pani prof. dr hab. Marii H. Szeptyckiej...

Kresowianie serdecznie dziękują Rzecznikowi Praw Obywatelskich za zajęcie się sprawą godnego pochówku naszych rodaków zamordowanych przez OUN i UPA.


Listy Janusza Kochanowskiego, Jana Borkowskiego i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego


List Ewy Siemaszko do Piotra Jakubowskiego


Wyrażam sprzeciw przeciwko tego rodzaju fałszerstwom

List otwarty do posłów Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego


14 VII 2008 r.