List do Rafała Dutkiewicza Prezydenta WrocławiaWrocław 14.07.2011


Wielce Szanowny
Prezydent Miasta Wrocławia
dr Rafał Dutkiewicz

Zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o udostępnienie autoryzowanego tekstu Pańskiego wystąpienia w Lwowie z okazji odsłonięcia pomnika zamordowanych polskich profesorów, które miało miejsce na początku lipca br.

Moją prośbę uzasadniam tym, że tekst Pańskiego wystąpienia, choć wygłoszony w imieniu wrocławian i posiadający ogromne znaczenie dla zamieszkujących go dziesiątków tysięcy Kresowian i ich potomków, nie został nigdzie opublikowany. Uważam, że wrocławianie mają prawo znać jego treść, tym bardziej, że został wygłoszony w imieniu wrocławian, do których i ja się zaliczam. Swoją drogą, uważam, że tekst ten, ze względu na jego wagę, powinien zostać na stałe udostępniony na portalu strony Urzędu Miejskiego Miasta Wrocławia. Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta, w tym polscy naukowcy czyli - przyjmując Pańską konwencję językową – „naukowcy publikujący głównie w języku polskim”, mieliby możliwość zapoznania się z tym, w jakich sposób nas Pan we Lwowie reprezentował. Przy okazji, gdzie można przeczytać dokładną relację z przebiegu przygotowywanych przez kilka lat uroczystości z okazji odsłonięcia ww. pomnika?

Z wyrazami poważania
dr hab. Bogusław Paź


Do wiadomości:
Redakcje: „Rzeczypospolitej”, „Gazety Polskiej” i „Naszego Dziennika”, portale kresowe, organizacje kresowe.