List do Grażyny Wereszczyńskiej dotyczący odpowiedzi z dnia 31.01.2011 r.Bielsko-Biała 26 luty 2011 r.


Czesław Buczkowski

Szanowna Pani
Grażyna Wereszczyńska
Dyrektor Biura Listów i Opinii Obywatelskich
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10


Dotyczy: odpowiedzi z dnia 31.01.2011 r., w sprawie Nr BLO-060/6604/02/11/WD


Po upływie kilku tygodni od otrzymania Pani odpowiedzi, pragnę podzielić się pewną refleksją, z pozycji obywatela demokratycznego państwa. Za takie bowiem, mimo pewnych zastrzeżeń, uważałem Polskę.

Zwróciliśmy się z Panem Arturem Parypą – dwukrotnie, do swojego Prezydenta, w bardzo ważnej dla nas sprawie. Sprawa ta, to ODKRYCIE PRAWDY.

Waga tej sprawy wykracza poza prywatny nasz interes. Świadczą o tym apele licznych organizacji Kresowych, ich poczucie wielkiej krzywdy, spowodowanej nie tylko stratą swoich bliskich, utratą własnej – małej, ojczyzny, czy mienia, lecz - w szczególności - milczeniem władz swojego kraju, ukrywaniem - poprzez milczenie, prawdy.

Również milczeniem na sytuację, że dawni zbrodniarze stają się bohaterami - między innymi, za nasze pieniadze.., a za wschodnią granicą, umacnia się - wrogi Polsce, ukraiński nacjonalizm...

Proszę się zastanowić! Czy może obywatel poczuć się zlekceważony przez Urząd Prezydenta, jeżeli na dwa pisemne wnioski z konkretnymi pytaniami, dwie odpowiedzi Biura Listów nie odpowiadają na żadno z nich, a więc - pomijają zupełnie meritum sprawy..?
Nie wskazują też organu, który mógłby takiej odpowiedzi udzielić.

W piśmie swoim z 31.01.2011 informuje Pani, że: “...na podstawie statutu oraz regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezydenta RP, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich upoważnione zostało do rozpatrywania korespondencji...oraz udzielania na nią odpowiedzi”.

Czy w duchu tej informacji i naszych zastrzeżeń, wyżej wymienione odpowiedzi Biura Listów i Opinii Obywatelskich, organu finansowanego z podatków polskich obywateli, dają Pani zadowolenie..?

Z poważaniem
Czesław Buczkowski