Wykaz miejscowościListę opracowuje Iwona Kopańska - Konon
oraz Marek Łukasiewicz z Zielonej Góry, 876 miejscowości

woj. tarnopolskie:
A - B
C - D
E - H
I - J
K
M
N - O
P - R
S - U
W - ŻListę, na podstawie książki "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 - 1945" Władysława i Ewy Siemaszko, opracowuje Janusz Stankiewicz, ok. 4600 miejscowości

woj. wołyńskie:
A
B
C - Ć
D
E - F
G
H - I
J
K
M
N
O
P
R
S - Ś
T - U
W
Z - Ż