Zaproszenia od ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego


Zaproszenie na otwarcie wystawy oraz pierwsze spotkanie odbywające się w ramach programu "Kultura pamięci - tożsamość Małopolski"


10 czerwca 2011 r., godz. 17:00, w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, przy ul. Oleandry

Zaproszenia od ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego


Zaproszenie na Wojewódzki VIII Kędzierzyńsko-Kozielski Dzień Kultury Kresowej


4 czerwiec 2011 r.

Wyjazd do Lwowa


6 i 7 czerwca 2011

Dom Spotkań z Historią zaprasza na 48 spotkanie z cyklu "Opowieści z Kresów"


Wszystko co nasze... Lwowskie początki skautingu i harcerstwa

Kino kresowe w Domu Spotkań z Historią


11 maja 2011, środa, g. 18.00, ul. Karowa 20

Przełomy Teterowa. Fenomen polskiego Żytomierza


Dom Spotkań z Historią zaprasza na 47 spotkanie z cyklu "Opowieści z Kresów"

Muzeum w Gliwicach i Dom Spotkań z Historią zapraszają na spotkanie


Kresowy tygiel narodów, religii i kultur …czyli Unia tu już była!

Serdecznie zapraszam na spotkanie z dr Lucyną Kulińską