„Kresowy tygiel narodów, religii i kultur … czyli Unia tu już była!”


Prezentacja multimedialna i promocja albumu „Świat Kresów”

Rozpoczęta w tych dniach polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to doskonała okazja do przypomnienia prekursorskiego dziedzictwa Rzeczypospolitej w odniesieniu do idei unijnych i federalnych. Do przypomnienia niezwykłych zapisów zawartych w uniach horodelskich czy unii hadziackiej. To okazja do przywołania fascynującego tygla narodów, religii i kultur, jaki przez kilkaset lat stanowiły Kresy – Ziemie Wschodnie I i II Rzeczypospolitej.Magnaci z Litwy i arystokraci z Podola, lwowskie batiary i strzelcy siczowi, galicyjscy chasydzi i Żydzi z „Jerozolimy Północy”, pustoły Poleszuka i czerwony płaszcz Hucuła, Niemcy na Wołyniu i Ormianie na Pokuciu, wicinnicy na Niemnie i łebacy w Borysławiu, Anglik z Kołomyi i Karaimi z Trok. To tylko parę przykładów barwnej mozaiki, którą niegdyś stanowiły Kresy. Multimedialna prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, poświęcona wielonarodowym i wielokulturowym Kresom ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z końca XIX i początków XX wieku.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany album „Świat Kresów” Tomasza Kuby Kozłowskiego i Danuty Błahut-Biegańskiej zawierający reprodukcje blisko 800 obiektów (zdjęć, pocztówek, wydawnictw, druków ulotnych i reklamowych, dokumentów, archiwaliów, map, antyków, przedmiotów codziennego użytku, pamiątek osobistych, odznak, medali) z ponad 250 miejscowości, zarówno tych, które znajdowały się na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej, jak i tych, które po 1921 roku pozostały poza jej granicami.


● 8 lipca 2011, piątek, g. 17.00 – Biblioteka Jagiellońska, Sala Konferencyjna, ul. Oleandry 3


Z ukłonami

Maciej Wojciechowski
ul. Urzędnicza 8
30-051 Kraków
+48 501 450 827
+48 692 733 399
+48 662 885 925
+380 669 347426
maciej@ih.pl
wwwmaciej@gmail.com


Plakat Plakat