Poświęcenie pomnika w Korościatynie


W sobotę 3 września 2011 r. w Korościatynie (obecnie Krynica) k. Monasterzysk, w dawnym powiecie Buczacz na Ziemi Tarnopolskiej, odbędzie się na tamtejszym cmentarzu poświęcenie pomnika dla upamiętnienia 150 mieszkańców tej wioski pomordowanych przez UPA w nocy z 28 na 29 lutego 1944 r.

Rozpoczęcie uroczystosci o g. 13.00 czasu ukraińskiego.

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim byłym mieszkańcom tamtych ziem i ich potomkom.

Szczęść Boże!

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
proboszcz parafii ormiańskokatolickiej w Gliwicach

www.isakowicz.pl