Lista dzieci deportowanych do ZSRR - Syberia, Kazachstan, które opuściły Rosje z Armią gen. AndersaOpracowana przez Iwonę Kopańską - Konon, dzięki materiałom przesłanym przez Pana Jacoba Wengelda z Brisbane.


G